Muutoksenhaku

Verotukseen voi hakea muutosta viiden vuoden ajan verotuksen päättymisvuoden jälkeisestä vuodesta. Muutosta haetaan verovirastolle osoitetulla oikaisuvaatimuksella, jossa yksilöidään muutoksen kohde ja perustellusti esitetään, miksi verotusta tältä osin pitäisi muuttaa.

Päätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä eteenpäin aina hallinto-oikeuteen (valitusluvalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen) asti.

Menestyksekkään muutoksenhaun oleellisimpia asioita ovat faktat, joihin verovelvollinen asiassaan vetoaa, sekä näyttää nämä tosiseikat toteen siten, että perusteen verotuspäätöksen muuttamiselle voidaan katsoa näytetyn toteen.