Kansainvälistyminen

Yritykset kansainvälistyvät useista syistä. Useimmiten kyse on luonnollisesta toiminnan laajenemisesta, mutta impulssi voi tulla esimerkiksi alhaisemmista tuotantokustannuksista. Myös verotuksen optimointi voi olla kansainvälistymistä puoltava tekijä.

Toiminnan laajentuessa ulkomaille pohdittavaksi tulee useita kysymyksiä aina liiketoimintamallista yritysrakenteeseen ja paikallisiin velvoitteisiin. Aloitetaanko toiminta tytäryhtiöllä vai sivuliikkeellä? Muodostuuko yhtiölle kiinteä toimipaikka johonkin valtioon? Miten osingoista verotetaan? Miten ulkomaille maksettu vero huomioidaan yrityksen kotivaltiossa? Miten konserniyhtiöiden väliset liiketoimet tulee hinnoitella?

Avustamme kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä sopivan sijoittautumisvaltion valinnasta aina yksittäisiin, jo toimivaan liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin.