Omistajan asema

Kokonaisverorasitukseen vaikuttaa sekä yhtiöön että sen omistajaan kohdistuva verorasitus. Lisäksi kansainvälisissä tilanteissa tulee yhtiön verovelvollisuuden lisäksi pohdittavaksi se, mihin osakkaan tulee veronsa maksaa.

Omistajayrittäjien on hyvä pitää mielessä myös peitellyn osingon säännökset muistaen, että kaikki yhtiön ja osakkaan väliset liiketoimet tulee tehdä markkinahintaan.

Yhtiön verostrategia sen osakkaat huomioiden on optimoitavissa kunkin tilanteeseen sopivaksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro tilanteestasi!