Poikkeuslupahakemukset

Mikäli osakeyhtiön osakkeista yli 50 % vaihtaa omistajaa, yhtiö menettää vanhojen tappioiden käyttöoikeuden, mikä voi olla merkittävä tekijä yhtiön taloudelliselle tilanteelle. Vanhojen tappioiden käyttämiselle voidaan kuitenkin hakea poikkeuslupaa tiettyjen ehtojen täyttyessä. Hakemus kannattaa tehdä jo ennen omistajanvaihdosta.