Vastineet

Olipa kyse säännönmukaisesta verotuksesta (veroilmoitusten vuosittainen käsittely) tai esimerkiksi verotarkastuksesta, verovelvolliselle annetaan aina mahdollisuus antaa vastine asiaan, mikäli verottaja poikkeaa päätöstä tehdessään verovelvollisen näkemyksestä.

Vaikka vastine ei muuttaisi verottajan näkemystä, verovelvollinen voi edelleen valittaa asiassa. On kuitenkin suositeltavaa, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (ensimmäinen vastine asiassa) selvityksen antamiseen käytetään asiantuntija-apua. Näin mahdollisilta virheilmaisuilta vältytään ja asia saadaan käsiteltyä mahdollisimman nopeasti ja pienin kustannuksin.