Verotarkastus

Verohallinto tekee verotuksen erityisvalvontana vuosittain tuhansia verotarkastuksia. Tarkastuksella käydään läpi yhtiön kirjanpitomateriaali, soveltuvin osin muut asiakirjat, tutustutaan yhtiön liiketoimintaan ja keskustellaan yhtiön johdon kanssa. Pääsääntöisesti tarkastus kattaa kaikki verolajit ja vähintään kaksi viimeistä tilikautta. Tarkastuksen alussa pidetään alkukeskustelu johdon kanssa, jolloin pyritään saamaan yleiskuva yhtiön liiketoiminnasta ja myöhemmin hahmottamaan, miten saatu käsitys tukee kirjanpitomateriaalia. Tarkastuksen päätyttyä verovelvolliselle esitetään mahdolliset erheet ja tulevat esitykset maksuunpanoja varten. Yhtiöllä on prosessissa useita mahdollisuuksia esittää vastineensa asioihin.

Asiantuntija pystyy auttamaan verotarkastuksen useissa vaiheissa; muun muassa alkukeskusteluun on hyvä varautua etukäteen.  Mikäli yhtiölle esitetään muutostoimenpiteitä, kattava ja perusteltu vastine verotarkastuskertomukseen usein riittää selventämään ja poistamaan tarpeettomat esitykset.

Ennakollinen tarkastus

Vain pieni osa Verohallinnon suorittamista tarkastuksista kohdistuu harmaan talouden toimijoihin, minkä vuoksi maksuunpanot johtuvatkin usein inhimillisistä virheistä. Veroasiansa tunnollisesti hoitanut yrittäjä saattaa verotarkastuksen seurauksena saada maksuunpanoesityksen korotettuna viivästys- ja rangaistusseuraamuksilla. Muun muassa arvonlisäverotuksen osalta nämä rangaistusmaksut voivat jopa tuplata maksettavan veron määrän.

Suuri osa veroilmoituksista käsitellään nykyään koneellisesti, minkä vuoksi verovelvollinen vastaa aina itse verotuksensa oikeellisuudesta, oli veroilmoitusta tutkittu verottajan toimesta tai ei.

Suoritamme ennakollisia kirjanpidon tarkastuksia, joilla voidaan varmistua siitä, että verotus ei sisällä virheitä. Korjaamalla mahdolliset virheet oma-aloitteisesti yritys voi välttyä huomattaviltakin rangaistusmaksuilta.