Verotus Virossa

Virossa on käytössä tasavero, ja kaikkea tuloa verotetaan 20 %:n veroasteella verotettavasta tulon määrästä tai tulotyypistä riippumatta. Useimpien tuotteiden ja palveluiden arvonlisävero on 20 %. Arvonlisäverovelvolliseksi tulee lain mukaan hakeutua, mikäli myynti ylittää 16 T€.

Toinen suuri ero muun muassa Suomeen verrattuna on Viron yritysvero, joka maksetaan vasta, kun yhtiöstä nostetaan esimerkiksi osinkoa. Voittoa tuottava yhtiö voi siis verovapaasti jättää koko voiton yhtiöön, ja käyttää sen esimerkiksi investointeihin, työvoiman palkkaamiseen ja myyntivolyymin lisäämiseen. Järjestelmä on ihanteellinen varsinkin kasvuyrityksille.

Yrityksen tulovero tulee maksettavaksi, kun yhtiöstä maksetaan osinkoa. Veron suuruus on 20 % netto-osingosta laskettuna. Esimerkiksi osingon ollessa 100 T €, yhtiö maksaa veroa 20/80 * 100 T€, eli 25 T€. Muuta veroa osingosta ei makseta.

Palkoista maksettavat sivukulut, ns. sosiaalikulut ovat 33 %.

Virossa ei ole perintöverotusta.