Yrityksen perustaminen

Osakeyhtiö on suosituin yritysmuoto, mutta ei kaikissa tilanteissa välttämättä sopivin. Henkilöyhtiöitä (avoin yhitö ja kommandiittiyhtiö) verotetaan varsin eri tavoin kuin osakeyhtiötä.

Yritystoiminnan aloittamisessa tulee pohdittavaksi myös kysymys yrityksen rahoituksesta. Rahoitus itsessään on verosuunnittelun keino; muun muassa lainojen korot ovat yritykselle vähennyskelpoista menoa verotuksessa.

Jo perustamisvaiheessa on hyvä miettiä, miten ja milloin kertyneet varat aiotaan kotiuttaa ja onko yritystoiminnasta aikomus luopua jossakin vaiheessa. Suuremmissa organisaatioissa merkitystä saa myös se, mihin perustettava yhtiö konsernissa sijoittuu. Muun muassa yhtiöiden välisissä toimissa on rajoituksia sen mukaan, ovatko yhtiöt konserniyhtiöitä vai toisistaan täysin itsenäisiä oikeushenkilöitä.