Perusta yritys Viroon

Viro houkuttelee suomalaisyrittäjiä yhä enemmän. Virossa työvoimakustannukset ovat alhaiset, ja verotus kannustavaa. Virossa on tasavero ja kaikkea tuloa verotetaan 20 %:n verokannalla. Virossa yhtiön tulosta ei kuitenkaan veroteta lainkaan, mikäli voittoa ei jaeta yhtiöstä ulos. Yhtiö voi toisin sanoen käyttää koko tuloksen verovapaasti esimerkiksi investointeihin tai työvoiman palkkaamiseen. Viro on ihanteellinen sijoittautumisvaihtoehto kasvuyrityksille.

Perustettaessa yritys Viroon tulee muistaa, ettei ole itsestään selvää, että yhtiö ei ole Suomessa verovelvollinen. Virolainen yhtiö ei maksa veroa Suomeen vain siinä tapauksessa, että tälle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa sinne. Kiinteän toimipaikan muodostumisessa on oleellista muun muassa se, onko yhtiöllä Suomessa vaikkapa toimisto ja mistä käsin yhtiötä johdetaan.

ULKOMAILLE SIJOITTUVAN YRITYKSEN PARAS SIJOITUS ON SUUNNITELLA TOIMINTA ETUKÄTEEN, JA SELVITTÄÄ, MITEN MINIMOIDA VEROTUKSELLISET RISKINSÄ.

MEILTÄ SAAT ASIANTUNTEVASTI KAIKKI YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMISEKSI TARVITTAVAT PALVELUT

 • Verosuunnittelu
 • Velvoitteet eri valtioissa
 • Kiinteän toimipaikan verotuskysymykset ja Suomeen annettavat ilmoitukset
 • Virossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan kysymykset
 • Yrityksen perustaminen sekä rekisteröintikysymykset (asiointi notaarilla, asiakirjat, ALV-rekisteröinti)
 • Avustaminen viranomaisissa asioidessa
 • Kirjanpito

Yrityksen perustaminen Viroon 670 € sisältäen

 • Tarvittavat asiakirjat
 • Valtion leimavero
 • Notaarin palkkio
 • Tulkkaus notaarilla
 • Avustaminen pankissa
 • Tunnin konsulaatio veroasiantuntijan kanssa (normaalisti 160 €)