Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt ovat usein muun muassa omistajanvaihdoksia edeltäviä toimenpiteitä. Liiketoiminnasta voidaan haluta esimerkiksi erottaa yritykseen kertynyt varallisuus tai jakaa toiminnot omiin yhtiöihinsä. Usein liiketoiminnan ja sitä myötä konsernirakenteen kasvaessa organisaatiota koetaan myös tarpeelliseksi yksinkertaistaa.

Useimmat yritysjärjestelyt voidaan tehdä veroneutraalisti kaikkien EU-valtioissa sijaitsevien yhtiöiden kesken.